TRAMITES CLUBES

CLUBES

|

TRAMITES CLUBS

Els pagaments que realitzen els clubs a la FPCV (llicències de club, de jugadors, cànons de tornejos, inscripcions equips, etc.) estan exempts d’IVA (Segons Art.20Uno.13 Llei 37/92.).

La FPCV emetrà justificants de pagament o factures als clubs que els sol·liciten i una vegada realitzat el pagament. Per a això hauran d’enviar un correu a administra@padelcv.com indicant data, concepte i quantitat.

DOMICILIACIONS

Orde SEPA per a emplenar

Els clubs poden sol·licitar la domiciliació de qualsevol pagament que hagen de realitzar a la Federació. Este servici no tindrà cap cost llevat que algun rebut siga retornat. Estes devolucions tindran un cost de 3€, que hauran de ser abonats pel club a la Federació. Perquè la FPCV puga realitzar estes domiciliacions, els clubs han d’enviar el següent document SÀPIA correctament emplenat a administra@padelcv.com

TAULA DE CÀNONS DELS TORNEJOS

Actualitzat 2022