TAULES + INFO

DOCUMENTACIÓ

|

TAULES + INFO

TAULES I INFORMACIÓ TORNEJOS 2023

TORNEJOS INSCRIPCIÓ

2024

CONDICIONS DELS TORNEJOS

2024

PREMIS

2024

SORTEIG DE QUADRES

Informem a tots els federats interessats a presenciar el sorteig d’algun torneig que poden enviar un correu a inscripciones@padelcv.com, interessant-se per l’hora i data d’este. Serà informat en la major brevetat possible i podrà acudir a presenciar el sorteig del torneig. Habitualment els sortejos, excepte imprevistos, es realitzen unes dos hores després del tancament del termini d’inscripció. Este termini podria ampliar-se segons les condicions del torneig, sota sol·licitud de l’organitzador, acord amb el jutge del torneig i sempre amb la finalitat d’aconseguir una major participació en alguna o diverses de les seues categories.

W.O 1a RONDA (NO PRESENTAT AL TORNEIG)

Les parelles que participen en els quadres de 1a Categoria masculins i femenins dels tornejos del Circuit Or i en els 20 del Circuit Plata, han de tindre en compte que no s’admet cap mena de justificació per a evitar l’abonament de la inscripció. En la resta de categories es continuen admetent els justificants de lesió o força major per a evitar el pagament de la inscripció. Recordem que el pagament de la inscripció està vinculat al fet de “ser sortejats” i no al de jugar. Les sancions esportives queden al marge i continuaran relacionant-se al fet de ser justificat o no, i avisat o no.

FALLADA EN LA INSCRIPCIÓ

Exclusivament en el cas que la inscripció donara algun error en el programa d’inscripcions, s’enviarà un correu a la següent adreça: inscripciones@padelcv.com

En el missatge haurà d’indicar de tots dos jugadors/as:

  • Nom i Cognom
  • Número de llicència
  • Torneig
  • Categoria

Rebreu una resposta per correu indicant l’error que poguera haver-hi i si s’ha pogut solucionar o no. Si s’ha pogut solucionar: Tornareu a inscriure-us per la web. Si no s’ha pogut solucionar: s’indicaran els passos a seguir per a solucionar el possible error trobat.

SOL·LICITUD INVITACIÓ (WILDCARD)

Els clubs o jugadors que ho desitgen podran sol·licitar una invitació per a una parella inscrita que vulga participar en una categoria superior a la que per rànquing li corresponga. Esta sol·licitud haurà de ser enviada amb 48h d’antelació al tancament inicial de la inscripció i estar degudament emplenada (Disposeu de la sol·licitud per a descarregar sota este text). La condicions per a l’assignació d’una invitació o wildcard venen determinades per la normativa de la FPCV, de la FEP i dels acords del Comité Tècnic de la FPCV. Correu per a les sol·licituds: tecnificacion@padelcv.com