Política de protecció de dades

Política de protecció de dades

Aquesta política és part integrant de l’avís legal de la pàgina web de la Federació de pàdel de la Comunitat Valenciana.

 1. Política de privacitat

La Federació de pàdel de la Comunitat Valenciana, està especialment sensibilitzada en la protecció de dades personals dels usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant aquesta política de privacitat (o política de protecció de dades) la Federació Valenciana de pàdel informa als usuaris de les pàgines web: http://padelcv.com/, dels usos als quals es sotmeten les dades de caràcter personal en web, perquè decideixin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Federació de pàdel de la Comunitat Valenciana, es reserva el dret a modificar aquesta política amb la finalitat d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques sectorials o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en el mateix serà anunciada amb la deguda antelació, de manera que tingui un coneixement perfecte del seu contingut.

 • Responsable

La persona responsable del tractament de les dades personals és;

FEDERACIÓ DE PÀDEL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Amb domicili social a aquest efecte al carrer Llano de Zaidia, n º 7, 1 º 1 ª, 46009 de València, Espanya.

Telèfon: (+ 34) 96.205.41.67 i e-mail: info@padelcv.com

 • FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis, o enviant un correu electrònic per part de l’usuari, propietat de la Comunitat Valenciana de la Federació de pàdel, va posar a disposició dels usuaris, Responen, segons el cas concret, a gestionar i atendre les sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o als serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats i/o patrocinats. per la Federació de pàdel de la Comunitat Valenciana, així com per conèixer l’opinió dels usuaris, i a més, gestionar les aplicacions d’ocupació, mitjançant la recollida de currículums, amb la finalitat de poder contactar amb l’interessat i realitzar un procés de selecció.

 • VIDA ÚTIL

Les dades personals facilitades es conservaran durant el període corresponent per complir amb les obligacions legals, o sol·licitar la seva supressió per l’interessat i aquest està legitimat per a això.

 • Legitimació

La Federació de pàdel de la Comunitat Valenciana té dret al tractament de dades personals, basant-se en el consentiment atorgat per l’interessat per una o més finalitats específiques, d’acord amb el que disposa l’article 6,1. del Reglament general de protecció de dades Personal.

 • EXACTITUD DE LES DADES

D’altra banda, perquè les dades dels nostres fitxers, ordinador i/o paper, sempre corresponguin a la realitat, tractarà de mantenir-se al dia. De tal manera que l’usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan estigui habilitat o comunicant, mitjançant irrefutable, a l’àrea o departament corresponent de la Federació de pàdel de la Comunitat Valenciana.

 • Destinataris

Les dades personals no podran ser cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos per la llei.

 • DRETS DELS USUARIS

No obstant això, la persona interessada en qualsevol cas de les dades personals pot exercir els seus drets, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades, i que són:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a la persona afectada,
 • Dret a sol·licitar la rectificació o supressió,
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
 • Dret a oposar-se al tractament,
 • Dret a la portabilitat de dades

L’interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada de fotocòpia del seu D.N. I, i en la qual s’especificarà quina d’aquestes sol·licituds està satisfeta, enviada a l’adreça: Federació de pàdel de la Comunitat Valenciana, domicili social a aquests Efectes en el nivell de carrer de Zaidia, n º 7, 1 º 1 ª, 46009 de València, Espanya.

Si el seu dret a la protecció de dades personals es considera infringit, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de protecció de dades (www.agpd.es).

 • MESURES DE SEGURETAT

Finalment, s’informa que la Federació de pàdel de la Comunitat Valenciana, adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment exigides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, abast, context i propòsits del tractament, així com els riscos de probabilitat variable i gravetat associats a cada un dels tractaments.

Si vostè té alguna pregunta sobre aquesta política de privacitat, poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a gerencia@padelcv.com