PADELTOKEN

Clubs

|

PADELTOKEN

PROGRAMA DE FIDELITZACIÓ DE CLUBS ESPORTIUS DE PÀDEL

1- Objectiu

Este programa pretén reconéixer l’esforç que realitzen diàriament els Clubs de Pàdel adscrits a la Federació de Pàdel de la Comunitat Valenciana i amb llicència en vigor.
Els Clubs són el motor de les activitats centrals del nostre esport, és per això que creem just realitzar un programa que permeta retornar part d’este esforç i poder-lo convertir en avantatges de suport a la continuïtat d’esta activitat

2- Creació d’un moneda virtual

Amb la finalitat de poder gestionar adequadament este programa de fidelització i recompensa als Clubs Federats, es crea una unitat d’intercanvi que es denomina Padeltoken.
Està serà la unitat de mesura i mesurament dels reembossaments que els Clubs podran obtindre de les activitats que realitzen i podran utilitzar-los per a abonar activitats realitzades amb la FPCV.

3- Funcionament del Programa

A l’inici de cada temporada Anual es publicarà la taula corresponent a les activitats federatives que els Clubs realitzen i que són recompensades amb l’obtenció de Padeltoken, reconeixent així l’esforç que els Clubs han realitzat en l’emissió de llicències i la participació en les competicions per equips de la FPCV.
Cada activitat retribuïda tindrà una quantitat de Padeltoken a obtindre. Es realitzarà una retribució per cada llicència esportiva adscrita al citat Club Federat i per cada equip inscrit a les diferents competicions per equips/clubs de la temporada.
A este efecte no computaran les llicències que hagen modificat el seu Club autonòmic en data posterior al 31 de Març de l’exercici en vigor.
Estes quantitats seran calculades en finalitzar la temporada i comunicades a cadascun dels Clubs Federats beneficiaris.
Independentment de les activitats realitzades, per a l’obtenció de la corresponent quantitat de Padeltoken s’exigirà que el Club Federat
Beneficiari tinga un mínim de 15 llicències competitives en vigor adscrites al Club, en el moment de realitzar els càlculs al final de temporada i que haja renovat la seua llicència de l’any en curs.

4- Com Utilitzar els Padeltoken

En finalitzar la temporada anual cadascun dels Clubs Federats que hagen obtingut un saldo de Padeltoken, rebran la comunicació del mateix per part de la FPCV obrint un compte comptable de titularitat única del Club Federat beneficiari i que unicamente podrà utilitzar per a les seues activitats de la Temporada esportiva anual següent.
Estos saldos de Padeltoken no són transmissibles a tercers, unicamente pot fer ús dels mateixos el Club que els ha obtinguts.
En la taula de cada temporada tambien figurarà l’equació de conversió de Padeltoken a euros, per la qual cosa esta serà l’equació de bescanvi fixada.
Per a poder utilitzar el saldo de Padeltoken per a compensar deutes econòmics de la FPCV al corresponent Club, este haurà d’estar en possessió de la Llicència FPCV de Club en vigor per a la temporada següent a la qual van ser obtinguts i en la qual han de ser utilitzats. No podran utilitzar-se els Padeltoken per a realitzar la renovació de la llicència de club.
Els Padeltoken obtinguts en una temporada per a la seua utilització en la temporada següent caducaran a 31 de Desembre d’esta segona temporada.

RETRIBUCIÓ CLUBS 2022

Padeltokens