Oberta la tercera convocatòria de proves d’accés per al pla d’especialització esportiva FPCV de Cheste

Com a projecte absolutament consolidat, la nostra Federació convoca per al curs 23/24 a tots aquells esportistes federats, estudiants de E.S.O i batxiller, que desitgen realitzar l’especialització esportiva FPCV en el Complex de Cheste.

El nostre equip tècnic encapçalat per Javi Sánchez i Nacho Estruch treballa des de fa ja tres cursos amb els alumnes que desitgen ser protagonistes d’aquest pla integral l’objectiu fonamental del qual és afavorir la formació total dels esportistes, permetent compaginar adequadament el desenvolupament de la seua activitat acadèmica amb les exigències que implica la preparació per a l’esport d’alt nivell.

Per al curs 2023/24 es convoquen proves per a l’accés d’un alumne que curse entre primer i quart de E.S.O. en el període especificat. Si els candidats no reuneixen totes les condicions tècnic-esportives sol·licitades no s’ocuparà la plaça. Es crearà una llista de reserves d’aquells alumnes que complisquen els requisits acadèmic-esportius amb l’objectiu de cobrir possibles baixes. L’oferta de places educatives va dirigida exclusivament a alumnes en règim d’internat.

La presentació de sol·licituds (segons el model de l’annex I) es realitzarà via mail al següent correu: tecnificacion@padelcv.com. El termini finalitzarà el 2 de maig a les 15.00 hores i les proves es realitzaran el 6 de maig a les 10 del matí en les pistes del Complex de Cheste.

Els esportistes becats gaudiran d’una plaça escolar en el Centre Educatiu de Cheste, residència i manutenció en règim d’intern en el mateix centre, i la inclusió en el programa d’entrenament que els tècnics de la nostra federació desenvoluparan diàriament en les instal·lacions esportives del complex.

Per al millor desenvolupament del projecte, nostra federacio va construir dues pistes de pàdel que complementen l’àmplia oferta esportiva del Complex de Cheste, de la qual gaudeixen diàriament els nostres esportistes becats, així com dels serveis del centre de medicina de l’esport del complex, on en l’actualitat ja molts dels nostres esportistes passen anualment les proves d’esforç.

Per a poder accedir a aquestes beques, tots els esportistes amb llicència per la FPCV hauran de superar els requisits acadèmics, d’aptitud i esportius que es determinen en la convocatòria de les proves d’accés que està disponible en la nostra web.

Posteriorment, es realitzarà una primera selecció. Els triats hauran de superar el reconeixement mèdic i la prova psicotècnica que realitza el centre de medicina esportiva del centre, i, finalment, es publicarà l’assignació d’aquestes dues beques concedides.

La resta d’esportistes que hagen superat totes les proves, quedaran com a reserves, ordenats de major a menor puntuació en els barems, davant possibles vacants.

Pots trobar tota la documentació en aquest enllaç.