Monitor

A continuació presentem les convocatòries de cursos de MONITOR NIVELL 2 que actualment estan disponibles.

Per a poder realitzar la matrícula accedisca a l’Aula Virtual Curs 2021 previst i pendent d’aprovació.

València (Bergamonte) consta de 5 caps de setmana:

1) Febrer 26, 27 i 28

2) Març 26, 27 i 28

3) Abril 23, 24 i 25 online

4) Maig 21, 22 i 23

5) Juny 25, 26 i 27