Llicència tècnic/jutge

Llicència entrenador

Tots els tècnics que desitgen acompanyar als seus jugadors en els tornejos i realitzar labors de coaching en el circuit autonòmic de menors i absolut, hauran de sol·licitar la seua inclusió en el llistat d’entrenadors de la FPCV o en el registre nacional de tècnics FEP.

Podran sol·licitar la seua inclusió en estos llistats els tècnics que hagen tramitat la llicència de tècnic. Aquesta llicència, a partir de 2018 és una llicència nacional tramitada per la fpcv. El cost serà de 50€ per a les persones que únicament tramiten aquesta llicència i de 45€ per a les persones que ja posseïsquen llicència de jugador/a. En cas de posseir llicència de jugador/a i de jutge, esta llicència serà gratuïta.

Podran sol·licitar la seua inclusió en el registre nacional de tècnics fep aquells entrenadors que posseïsquen almenys, un dels següent títols:

  • Monitor de pàdel nivell I II o III.
  • Monitor o entrenador de pàdel FEP o FPCV amb titulació 2011 o anterior.

Tramitar llicència entrenador

llicencia jutge

Tramitar licencia juez

Tots els àrbitres que desitgen arbitrar tornejos del calendari oficial de la FPCV hauran de sol·licitar la seua inclusió en la llista de jutges de la FPCV.

Podran sol·licitar la seua inclusió en este llistat els jutges que hagen tramitat la llicència jutge. Esta llicència, a partir de 2018, és una llicència nacional tramitada per la fpcv. En el cas de tindre llicència de jugador/a i de tècnic, esta llicència serà gratuïta.

Podran sol·licitar la llicència aquells jutges que posseïsquen almenys, un dels següent títols:

  • Jutge FPCV
  • Jutge FEP
  • Jutge d’una altra federació autonòmica. (haurà d’examinar-se de normativa FPCV.)

La possibilitat de cada jutge d’arbitrar tornejos nacional o regionals vindrà determinada per la titulació que posseïsca.

Llistat de tècnics acreditats

Llistat de jutges acreditats

zona descarregues

llistat tècnics acreditats 2018

actualitzat 23/03/2018

llistat tècnics acreditats 2017

Actualizat 17/02/2017