Tràmits per a clubs

Tarifes i procediments a realitzar

Els clubs realitzen diverses operacions administratives amb la FPCV. En aquesta secció l’informem de les quotes i procediments a realitzar.

Comptabilitat

Estan exempts de l’IVA els pagaments efectuats per clubs a la FPCV (Club, llicències per a jugadors, honoraris de tornejos, inscripcions per equips, etc.). Així que no es fan rebuts. Es podran emetre vals de pagament, que seran posats a disposició dels clubs que ho sol·licitin un cop hagin pagat.

Justificants de pagament

Els clubs que ho sol·licitin hauran d’enviar un correu electrònic a administra@padelcv.com indicant data, concepte i quantitat.

Previ al pagament i domiciliacions

Si un club necessita un document abans del pagament d’alguns dels conceptes, podeu baixar-lo completant la taula resum al final.

Els clubs poden sol·licitar la domiciliació de qualsevol pagament que es faci a la Federació. Aquest servei no tindrà cap cost si no es retorna un justificant. Aquestes rendibilitats tindran un cost de €3, que ha de ser pagat pel Club a la Federació. Perquè la FPCV puga dur a terme aquestes domiciliacions, els clubs hauran d’enviar el següent document saber correctament emplenat a administra@padelcv.com

ORDRE SEPA PER OMPLIR

sol·licitud

Inscripcions equips

Campionat Autonòmic: el preu de la inscripció serà de €90.

Taula de cànons dels tornejos

Actualizat 2020