LLICÈNCIES DE TÈCNIC I JUTGE

LLICÈNCIA

|

LLICÈNCIES DE TÈCNIC I JUTGE

LLICÈNCIES DE TÈCNIC

Tots els tècnics que desitgen acompanyar als seus jugadors en els tornejos i realitzar labors de coaching en el Circuit Autonòmic de Menors i Absolut, hauran de SOL·LICITAR la seua inclusió en el LLISTAT D’ENTRENADORS de la FPCV o en el REGISTRE NACIONAL DE TÈCNICS FEP.

Podran sol·licitar la seua inclusió en estos llistats els tècnics que hagen tramitat la llicència de TÈCNIC. Esta llicència és una llicència NACIONAL tramitada per la FPCV. El cost serà de 55€ per a les persones que únicament tramiten eixa llicència i de 45€ per a les persones que ja posseïsquen llicència de jugador/a. En cas de posseir llicència de jugador/a i de jutge, esta llicència serà gratuïta.

Podran sol·licitar la seua inclusió en el REGISTRE NACIONAL DE TÈCNICS FEP aquells entrenadors que posseïsquen almenys, un dels següent títols:

  • Monitor de Pàdel Nivell I, II o III.
  • Monitor o entrenador de Pàdel FEP o FPCV amb titulació 2011 o anterior.

Has d’accedir amb el teu usuari i contrasenya i realitzar la renovació seguint els passos. Si no estàs registrat, has de fer-ho. Tingues a mà el teu DNI.

ACCÉS A TRÀMIT LLIGA/RENOVACIÓ LLICÈNCIA TÈCNIC

LLISTAT DE TÈCNICS ACREDITATS

2024

LLICÈNCIES DE JUTGE

Has d’accedir amb el teu usuari i contrasenya i realitzar la renovació seguint els passos. Si no estàs registrat, has de fer-ho. Tingues a mà el teu DNI.

Tots els àrbitres que desitgen arbitrar tornejos del Calendari Oficial de la FPCV hauran de sol·licitar la seua inclusió en la LLISTA DE JUTGES de la FPCV.

Podran sol·licitar la seua inclusió en este llistat els jutges que hagen tramitat la llicencia Jutge. Esta llicència és una llicència NACIONAL tramitada per la FPCV. En cas de tindre llicència de jugador/a i de tècnic, esta llicència serà gratuïta.

Podran sol·licitar la llicència aquells jutges que posseïsquen almenys, un dels següent títols:

  • Jutge FPCV
  • Jutge FEP
  • Jutge d’una altra Federació Autonòmica. (Haurà d’examinar-se de normativa FPCV.)

La possibilitat de cada jutge d’arbitrar tornejos nacional o regionals vindrà determinada per la titulació que posseïsca.

ACCÉS A TRÀMIT LLIGA/RENOVACIÓ LLICÈNCIA JUTGE

LLISTAT DE JUTGES ACREDITATS

2024