Monitor

Curs MONITOR NIVEL 1 DE PADEL

La FPCV en col·laboració amb l’Escola de l’Esport i totes les institucions implicades (FEP, CSD, Generalitat Valenciana) promociona els CURSOS D’ENTRENADOR NIVELL 1 DE PÀDEL a la Comunitat Valenciana. Este és l’ÚNIC TÍTOL OFICIAL que actualment existix al nostre país

El curs consta de 3 blocs i la duració total del curs és d’1 any. La Federació és l’encarregada d’impartir i supervisar la prova d’accés, el bloc especifique i les practiques respectivament i la Generalitat Valenciana d’impartir el bloc comú.

Requisits d’Accés

a) Generals

-Acreditar que s’està en possessió del títol d’E.S.O. (o equivalent o superior a efectes acadèmics) . També es pot accedir acreditant la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior.

Els alumnes que presenten alguna deficiència física o psíquica que puga interferir en el normal transcurs de la formació o del seu posterior desenrotllament professional, hauran de consultar a la federació abans de matricular-se per les condicions especials del seu cas.

b) Específic (Prova d’accés)

-Execució acceptable dels models tècnics bàsics: S’apreciarà el nivell tècnic en l’execució dels colps següents: o Colp de dreta. oGolpe de revés. oVolea de dreta. oVolea de revés. oSalida de paret simple de dreta. oSalida de paret simple de revés. oRemate o safata. Es llançaran pilotes a l’avaluat perquè execute un màxim de tres colps amb cada model

-criteri d’avaluació: En tots els casos es consideraran els aspectes següents: o Posició d’espera, empunyadura, preparació, ajust de peus, punt d’impacte i terminació o L’avaluador, segons el grau de compliment d’estos apartats en els models sol·licitats, emetrà la nota final.

Plan formatiu

Preu

Bloc especifique i Practiques. 740EUR

Bloc Comú. 66,40€

Modalitat de bloc específic:

  • De cap de setmana: dos caps de setmana en horari de divendres a diumenge de 9h a 21h.
  • Intensiu de dilluns a dissabte de 9h a 21h.

Cada curs té una modalitat i ve especificat en la convocatòria.

100% obligatoria la assistència.

Convalidacions

Bloc especific. NO HI HA CONVALIDACIÓ

Bloc comú. ¿Como convalidar el bloque común?

Bloc Practiques. NO HI HA CONVALIDACIÓ

Curs ENTRENADOR NIVEL 2 DE PADEL

La FPCV en col·laboració amb l’Escola de l’Esport i totes les institucions implicades (FEP, CSD, Generalitat Valenciana) promociona els CURSOS D’ENTRENADOR NIVELL 2 DE PÀDEL a la Comunitat Valenciana. Este és l’ÚNIC TÍTOL OFICIAL que actualment existix al nostre país.

El curs consta de 3 blocs i la duració total del curs és de 1-2 anys. La Federació és l’encarregada d’impartir i supervisar la prova d’accés, el bloc especifique i les practiques respectivament i la Generalitat Valenciana d’impartir el bloc comú

Requisits d’Accés

Certificat o Diploma del títol d’Entrenador de Pàdel de Nivell 1 en període transitori. La dita acreditació haurà d’anar diligenciada per l’organisme autonòmic competent en matèria de formació esportiva.

Pla formatiu

Preu

Bloc especifique i Practiques. 1.490EUR

Bloc Comú. 96,40EUR

Modalitat de bloc especifique

Se sol dividir en cinc caps de setmana + 1 online

L’horari és de divendres a diumenge de 9:00h a 21:00h

100% obligatòria l’assistència

Convalidacions

Bloc especific. NO HI HA CONVALIDACIÓ

Bloc comú. ¿Como convalidar el bloque común?

Bloc Practiques. NO HI HA CONVALIDACIÓ