FEDERA’T

LLICÈNCIA

|

Federa’t

COM FEDERAR-ME / RENOVAR PAS A PAS

Les llicències tenen validesa fins a final d’any. Al gener de l’any següent hauràs de renovar-la. Les llicències tenen el mateix cost independentment de la data d’alta, no existixen pagaments proporcionals. Et recomanem que la tramites a principi d’any per a així poder aprofitar-la al màxim.

VÍDEOS TUTORIALS

ACCÉS RÀPID

Dec saber quin tipus de llicència vull traure’m

Llicència Competitiva

Vull jugar tornejos de parelles de qualsevol nivell i per equips de qualsevol tipus o tornejos de menors o veterans, tant nacionals com autonòmics, validesa nacional i puc utilitzar SUNPAD

Quota adults

Complisc este any 19 anys o més 55€

Quota menors

Complisc este any 15 a 18 anys 43€.

Complisc este any 14 anys o menys 32€

Licencia Recreativa (mayores de 16 años)

Quiero utilizar SUNPAD. No me gusta competir o estoy empezando a jugar. Utilizo SUNPAD, recibo clases y juego con mis amigos. Me interesa disfrutar del seguro de accidentes. Esta licencia no tiene validez para participar en torneos nacionales.

Cuota anual 40€

Cuota recreativa hasta el 31/12/2024: 55

He de decidir la forma de pagament

En emplenar la sol·licitud puc incloure un número de compte. Així, a mitjan desembre, se’m carregarà en ella automàticament el cost de la llicència que corresponga per a l’any següent. No hauré de preocupar-me de renovar-la i sempre estaré cobert per l’assegurança.

Ten a mano tu tarjeta y la app del móvil de tu banco. Se realiza de la manera habitual, como cualquier otra compra por internet. El trámite es en el acto pero no dejo preparada mi renovación para el próximo año. Debo recordar que a principio del próximo año tendré que volver a hacerlo si quiero seguir federado y cubierto por el seguro.

Debo abonar puntualmente el coste del año en curso y hace llegar el justificante a la Federación y esperar a que ésta lo revise y confirme (48 a 72h). Debo recordar que a principios del próximo año tendré que volver a hacerlo si quiero seguir federado y cubierto por el seguro.

La Caixa ES90-2100-0736-02-2200165044

Sabadell-Cam ES79 0081 1319 6900 0109 2611

He d’accedir al següent enllaç i:

ACCÉS A TRAMITACIÓ LLICÈNCIA

a) accedir al meu perfil si ja estic registrat

b) Registrar-me si no ho estic

Esta informació d’accés (usuari i contrasenya) és important que la guarde perquè la usaré cada vegada que necessite alguna cosa de la meua llicència, competició, tràmits federatius, inscripcions, consultes, etc.

Una vegada la Federació tramite la meua llicència, en el meu perfil podré consultar el meu número i amb la informació precisa per a poder començar a gaudir de la meua llicència.

També es pot consultar l’estat de la seua llicència, número o comunitat autònoma per la qual la tenen, així com qualsevol informació personal, econòmica o esportiva que necessite conéixer sobre si mateix.

Sota cap cas es pot tramitar la llicència a través de la Federació Espanyola. Si es fera així, la sol·licitud no tindrà validesa i la FEP retornarà els diners al jugador.

Una altra informació

RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES DOMICILIADES

No és necessari que envien cap documentació, es renovaran automàticament. Tots els federats que tinguen domiciliat el cobrament de la seua llicència rebran el càrrec en el seu compte durant la segona quinzena del mes de desembre. Si alguna persona vol anul·lar la seua domiciliació ha d’enviar un correu a info@padelcv.com indicant este desig, nom i número de llicència així com les 4 últimes xifres del compte en la qual la llicència estava domiciliada abans del 15 de desembre. En marcar opció “domiciliació” accepta que li siga remesat el càrrec indicat en les pròximes setmanes i en els següents anys fins que el propi federat indique la baixa. En cas de devolució del rebut, el jugador haurà de fer-se càrrec de les despeses generades (Actualment 1€).

CATEGORIES DE MENORS

Les categories de menors per al 2024 vindran marcades per les següents dates de naixement.

  • BENJAMINS: Fins a 2014
  • ALEVINS: 2012 – 2013
  • INFANTILS: 2010 – 2011
  • CADETS: 2008 – 2009
  • JÚNIORS: 2006 – 2007

CLUBS

Si eres un club que ha de tramitar diverses altes/renovacions dels teus socis posa’t en contacte amb la Federació per a comentar la manera d’agilitzar els tràmits.