Taules + Info

Totes les taules i textos que resumixen tota la informació dels tornejos 2020.

Tornejos inscripció

2020

Condicions tornejos

2020

Premis

2020

Totes les taules

2020

Taules de punts

2020

Repartiment de “Bonus Pool”

Finalitzada la temporada (s’han finalitzat els màsters provincials) es publicarà el rànquing FINAL de la temporada actual. Els 10 millors jugadors i jugador del ranking rebran com a recompensa els resultats del seu percentatge de la piscina de premi recollida durant l’any (5% dels premis de 1a categoria del circuit d’or)

1
15%
2
14%
3
13%
4
12%
5
11%
6
9%
7
8%
8
7%
9
6%
10
5%

Sorteig de quadres

Informem a tots els federats interessats a presenciar el sorteig d’algun torneig que poden enviar un correu a inscripciones@padelcv.com , interessant-se per l’hora i data del mateix. Serà informat en la major brevetat possible i podrà acudir a presenciar el sorteig del torneig. Habitualment els sortejos, excepte imprevists, es realitzen unes dues hores després del tancament del termini d’inscripció. Aquest termini podria ampliar-se segons les condicions del torneig, sota sol·licitud de l’organitzador, acord amb el jutge del torneig i sempre amb la finalitat d’aconseguir una major participació en alguna o diverses de les seues categories.

W.O 1ª ronda (no presentat al torneig)

Les parelles que participen en els quadres de 1ª categoria masculins i femenins dels tornejos del circuit or i en els 20* del circuit plata, han de tenir en compte que no s’admet cap tipus de justificació per evitar l’abonament de la inscripció. En la resta de categories es continuen admetent els justificants de lesió o força major per evitar el pagament de la inscripció. Recordem que el pagament de la inscripció està vinculat al fet de “ser sortejats” i no al de jugar. Les sancions esportives queden al marge i seguiran relacionant-se al fet de ser justificat o no, i avisat o no.

Fallada en la inscripció

Única i exclusivament en el cas que la inscripció donara algun error al programa d’inscripcions, s’enviarà un correu a la següent adreça inscripciones@padelcv.com

En el missatge haurà d’indicar dels dos jugadors/es:

  • Nom i cognom
  • Número de llicència
  • Torneig
  • Categoria

Rebreu una resposta per correu indicant l’error que hi puga haver i si s’ha pogut solucionar o no. Si s’ha pogut solucionar: tornareu a inscriure-us per la web. Si no s’ha pogut solucionar: s’indicaran els passos a seguir per solucionar el possible error trobat.

Sol·licitud invitació (wildcard)

Els clubs o jugadors que ho desitgen podran sol·licitar una invitació per a una parella inscrita que vullga participar en una categoria superior a la qual per rànquing li corresponga. Esta sol·licitud haurà de ser enviada amb 48h d’antelació al tancament inicial de la inscripció i estar degudament emplenada (disposeu de la sol·licitud per descarregar sota aquest text). La condicions per a l’assignació d’una invitació o wildcard vénen determinades per la normativa de la fpcv, de la fep i dels acords del comité tècnic de la fpcv. Correu per a les sol·licituds: tecnificacion@padelcv.com

Invitació/wildcard

Sol·licitud