Codi d'ètica

Jugadors

Codi d’ètica esportiva

Jugadors i jugadores

 • Tingues sempre present els valors de la FPCV (respecte a la persona, integració i diversitat, afany de superació, perseverança, treball en equip, humilitat, confiança, honradesa, honestedat, i lleialtat) tant dins com fora de la pista.
 • Juga d’acord a les regles.
 • Tracta als teus companys/as i a oponents com t’agradaria que et tractaren.
 • Mostra esportivitat: felicita tot bon punt, ja siga de la teua parella o del teu oponent.
 • Controla el teu caràcter i el teu volum de veu.
 • Per respecte a contrincants i jugadors de pistes contigües, evita cridar i gesticular, així com dirigir-te a la parella rival en celebrar un punt.
 • Juga en equip. Mai critiques a la teua parella, ofereix-li els teus ànims. Esforça’t d’igual forma pel teu propi bé que pel de la teua parella: el rendiment de la teua parella millorarà, així com el teu.
 • Evita emprenyar-te per un error de la teva parella o per un bon cop de l’oponent.
 • És preferible felicitar el bon joc de l’oponent que justificar contínuament les pròpies errades.
 • Mantingues sempre el componiment i evita usar llenguatge despectiu, donar pilotades o tirar la pala.
 • Sigues sempre positiu, sense protestes, i mantingues el cap alt. La teua actitud i comportament en la pista i fora d’ella, mostra com eres com a persona.
 • Mostra respecte a tots els rivals, i lluita sempre al màxim cada punt, sense importar si els rivals són inferiors o superiors.
 • Canta les boles del teu camp i deixa que el teu oponent t’escolte. Si la pilota és bona no diguis res i segueix jugant.
 • Respecta la decisió de l’oponent i de la persona que arbitra.
 • Mostra respecte a les persones que arbitren, tant en pista com fora d’ella.
 • Si hi ha dubtes en el desenvolupament d’un punt, ofereix repetir-ho (let). Si el punt dubtós s’havia iniciat després del segon servici, s’efectuaran dos servicis més.
 • Digues la puntuació i el resultat en veu alta contínuament per a evitar confusions, especialment en punts o jocs llargs.
 • Si no tens seguretat sobre si el cop del teu rival ha estat dins o fora, sempre és dins. Si es demana l’opinió de la parella rival, esta ha de ser acceptada.
 • Si tornes sense cantar “fora” una bola que el teu oponent ha vist clarament fora, pots produir inseguretat perquè no l’has cantat. Si notes que has confós al teu oponent al no cantar una bola, ofereix-li repetir el punt.
 • Per decidir si una pilota va ser bona o roïna, no has de demanar l’ajuda de pares, entrenadors o públic. És preferible mantenir al marge de les vicissituds del partit a tota persona que no estiga participant de forma oficial.
 • Cada jugador/a ha de cantar les boles més properes a la seua situació, excepte que siguen molt clares i la seua parella no les cante.
 • Tots els punts jugats de bona fe es mantenen. Per exemple, si descobrixes durant un punt que es va cometre un error al començament, com servir des del costat equivocat, no has d’interrompre-ho ni fer cap acció correctiva fins que acabe el punt.
 • L’escalfament no és entrenament, no ha de durar més de 5 minuts, per respecte a els qui esperen el seu torn per jugar.
 • En l’escalfament has de fer un esforç per satisfer les demandes de l’oponent, enviant la bola en la direcció i amb la velocitat requerida.
 • En la reconstrucció d’un marcador has d’assumir que la posició de tots dos té igual pes.
 • El mètode preferit de resoldre una disputa de marcador és prendre en compte tots els punts i jocs en els quals les parelles contrincants estiguen d’acord i tornar a jugar solament els punts i jocs en dubte.
 • No es permeten moviments o sorolls que s’efectuen amb la intenció de distreure a l’oponent.
 • Qualsevol jugador/a pot cometre errors en cantar una bola, però has de fer el màxim esforç per minimitzar-los.
 • Tota marcació de “fora”, “let”, o “falta” has de realitzar-la instantàniament, en cas contrari es presumeix que la pilota és bona i està en joc. A estos efectes, s’entén per “instantàniament” que la marcació ha de fer-se abans que la parella oponent realitze el cop de devolució o la devolució vaja fora. Una pilota no és fora fins que no haja estat cantada.
 • Independentment de l’obvi que et puga paréixer que la pilota de la parella oponent és fora, has de fer la marcació immediatament i de forma audible, ja que la mateixa pot no ser tan òbvia per a l’oponent.
 • Si tens dubtes sobre la marcació efectuada per la parella oponent pots preguntar si té la certesa que la seua marcació és correcta. Si confirma la seua marcació, has d’acceptar-la; si mostra incertesa, serà qui perd el punt. No ha d’existir major demora o discussió.
 • Has de reconéixer i anunciar ràpidament les situacions en què la pilota dóna dos bots, la pala colpeja dues vegades la pilota, es toca la pista de la parella rival (invasió), es colpeja la pilota abans que travesse la línia imaginària de la xarxa sense que prèviament haja botat en el propi camp, es toca la xarxa o la pilota toca al jugador.
 • Si veus accions inadequades reiterades, el més aconsellable és negar-te a continuar el partit fins a comptar amb la presència de la persona que arbitra. Normalment no s’ha d’abandonar la pista; però està permès fer-ho per buscar a la persona que arbitra si no està a l’abast de la vista.
 • Si perceps una falta de servici (servici per sobre de la cintura o falta de peus) molt òbvia o reiterativa, pots advertir a la persona que treu. Si consideres que persisteix la falta, pots sol·licitar la presència de la persona que arbitra, que és qui decidirà.
 • Si tu o la teva parella esteu servint, no heu de marcar la falta en el servici encara que penseu que la pilota ha anat fora, ja que qui resta podria estar atorgant el benefici del dubte i retornar el servici.
 • La parella de la persona que resta, que normalment està més prop de la línia de servici a l’inici del punt, té millor visibilitat per decidir si el servici és bo o dolent, encara que, si es té certesa, es poden contradir les marcacions de la parella.
 • La persona que resta ha de jugar al ritme raonable de la qual treu. Si no estiguera preparada, no ha de fer cap esforç per retornar un servici i si ho fa es presumeix que estava preparada.
 • El temps de pausa entre els punts és 20 segons i de canvi de pista 90 segons. Utilitza-ho bé i no ho incrementes.
 • No botes la xarxa per canviar de costat de pista, excepte que siga necessari.
 • Recull les boles que estiguen pel terra, deuen estar sempre en les butxaques o pegades a la xarxa per evitar trepitjar-les.
 • Envia sempre la bola a la persona que treu de manera que la puga agafar còmodament amb una mà.
 • En concloure un partit, és un acte de bona educació donar la mà a l’oponent.
 • Quan s’aproxime la teua hora de joc has d’estar pendent de la taula del jutge-àrbitre/a per entrar a jugar.
 • Per a conèixer l’horari del proper partit o qualsevol dubte que sorgisca , dirigeix-te tu personalment al jutge àrbitre/a i evita que ho facen els teus entrenadors o progenitors.
 • Has d’arribar a la pista preparat/a per jugar (escalfament físic previ, patró de joc a utilitzar, exercicis d’activació-relaxació-visualització, aigua, overgrip, beguda isotònica, pales, tovallola, gorra, canellera, etc.).
 • Entrena sempre al màxim per respecte a l’entrenador i a la resta de companys de l’entrenament. Tingues en compte també que després es competix com s’entrena.
 • Juga punt a punt amb la major intensitat per respecte al company i als contrincants. No serveix de res, pensar en el punt anterior ni en el següent. Sempre ha de fer l’efecte que t’estàs divertint, fins i tot si estàs jugant malament. La teua parella i el teu rival no et volen veure amb una mala actitud en la pista, a més jugaràs millor si tens una actitud positiva.
 • Mai envaïsques la pista contrària per discutir una bola.
 • Mostra una actitud responsable en l’ús dels materials (pala, bola, roba, sabatilles,…), així com amb les instal·lacions (vestuaris, bar, papereres,…).
 • Si estàs esperant que es quede lliure una pista, no molestes a els qui l’ocupen fins que el seu partit haja finalitzat.
 • Si t’inscrius en un torneig, evita retirar-te si descobrixes que s’han inscrit jugadors difícils de guanyar.
 • Si no vas a presentar-te a un partit, avisa amb temps suficient perquè el teu oponent estiga al corrent.
 • Recorda que el propòsit del joc és la diversió, millorar les destreses i sentir-se bé. Juga solament pel plaer de fer-ho i no per satisfer a progenitors o entrenadors.
 • Fes amics i amigues jugant al teu esport. Els resultats passen i l’amistat perdura.

Consideracions a tenir en compte

Segons normativa vigent de la FPCV

 • Recorda presentar-te a la taula de jutge àrbitre només arribar a la seu del torneig, amb el tiquet de la inscripció pagada.
 • Si has guanyat, preocupa’t a retornar totes les boles només acabe el partit (pensa que hi ha companys/es esperant per entrar a jugar) i donar el resultat.
 • Si has perdut el primer partit, és necessari confirmar si vols jugar el quadre de consolació.
 • Recorda que durant el partit has de descansar dins de les zones habilitades per a jugadors/as i tècnics acreditats.
 • Recorda que qualsevol incompliment de la normativa, implica sanció disciplinària tant per a tu com para el teu company, sou el mateix equip.
 • Bibliografia: Codi ètic de conducta i Manual del codi ètic del jugador de la FAP.

Pares i mares

Consideracions prèvies pàdel menors

Pares i mares

Tots els pares han de comprendre que inculcar una actitud “professional” als jugadors jovens, és un llarg procés que requerix molts anys. Tenint això present, hem de començar a fomentar els valors de la FPCV i una actitud i comportament correctes, tant dins com fora de la pista, a una edat molt primerenca, per no dir des del mateix moment en què inicien l’aprenentatge del pàdel. Naturalment, les responsabilitats i tasques que els assignem han d’estar adaptades a la seua edat.

 

Diversos estudis han demostrat que el suport i l’interés dels pares són crucials perquè el xiquet seguisca practicant el seu esport, però també han demostrat que una gran part de l’estrés físic i emocional que afecta als joves esportistes ho causen les exigències i actituds que mostren els pares cap als seus fills. La pressió excessiva en el pàdel juvenil és sempre negativa i sovint produeix l’abandonament dels jugadors de pàdel. A més, la pressió innecessària dels pares sobre un fill també pot deteriorar les seues relacions pare/fill. La realitat és que els pares juguen un paper molt important en l’esport del pàdel del seu fill independentment del seu nivell de joc. Per això els pares necessiten “entrenar-se” i preparar-se per a complir adequadament el seu paper en este equip. Hi ha moltes qüestions que preguntar-se, però és complicat saber a qui preguntar-les i per a moltes d’elles, no hi ha respostes o consells clars. Molts dels problemes sorgixen perquè els pares no estan segurs de quina és la millor forma d’ajudar als seus fills i, llavors usen el seu instint natural. Quan fan això, normalment s’equivoquen més que encerten.

Codi de pares i mares

Pàdel menors

 • Centreu-vos fonamentalment en el rendiment (com va jugar) en lloc de centrar-se únicament en els resultats dels partits.
 • Premieu l’esforç i el treball dur abans que l’èxit. Eviteu premiar només els resultats.
 • Recordeu la idea de que el pàdel és només un esport, i considereu-ho com a preparació per a la vida. Eviteu pensar que el pàdel és més important que la vida. Per exemple considerant que és més important que l’escola.
 • Com a pare d’un jugador de pàdel, intente comprendre i compartir les pressions emocionals i la complexitat de l’esport. Eviteu menysprear les pressions d’un esport de parella com el pàdel. Done al seu fill responsabilitats que amb el temps, augmentaran la seua autoconfiança i independència. Evite que depenguin massa de vostè.
 • Assegureu-vos que el pàdel de competició és una experiència positiva, fonamentalment des de la perspectiva del desenvolupament de la persona. Emfatitzeu els aspectes importants, tal com, els valors de la FPCV (respecte a la persona, integració i diversitat, humilitat, afany de superació, confiança, perseverança, honradesa i honestedat, treball en equip (cooperació), i lleialtat), i l’actitud i comportament positiu en tot moment, i en fer-ho compartisca amb el seu fill una motivació saludable per a la pràctica d’aquest gran esport. Eviteu que l’entrenament i la competició es convertisquen en una experiència negativa per a vosté o per al seu fill. Compreneu que els xiquets no només tenen dret a participar en el pàdel sinó també l’elecció de no participar.
 • Faça saber al seu fill que es preocupa d’ell i que està al seu costat si necessita que li ajude. Eviteu estar massa immers en l’activitat de pàdel del seu fill.
 • Prepareu-vos per escoltar i aprendre. Eviteu pensar que vosté ho sap tot sobre el pàdel.
 • Estigueu preparat per ajudar emocionalment i recolzar al seu fill especialment quan té problemes. Eviteu usar el càstig i la falta d’afecte, afecte i amor com a mitjans perquè el seu fill s’esforce més o jugue millor.
 • Faça que el seu fill se senta valorat i reforce la seua autoestima especialment quan perda un partit.
 • Evite criticar els resultats del seu fill.
 • Deixe clar que el seu fill és el que juga i si ell vol, vostè veurà el partit i ho animarà. Evite dir “hui juguem,” com si vosté anara a entrar també en la pista de pàdel.
 • Reconegue els mèrits del seu fill en el pàdel però mantingue els peus al terra sent realista. Evite pujar-ho a un pedestal. Emfatitze el fet que, “guanyes o perdes, et vullc igual”. Evite enfadar-se o tractar al seu fill de manera diferent quan perd un partit.
 • Assistix a tot el partit i mantingua la calma tant en situacions positives com a negatives per mostrar-li al seu fill que, independentment del resultat, vosté s’interessa i valora el seu esforç. Evite anar-se d’un partit perquè el seu fill no està jugant bé.
 • Pregunte: ‘com ha sigut el partit?”. “com has jugat?”, “has disfrutat?”. Estes són preguntes que demostren que vosté es preocupa pel seu fill i per com va jugar i si es va divertir en lloc de preguntar pel resultat. Quan el seu fill torne d’un partit evite preguntar: “has guanyat?”.
 • Evite que el seu fill entrene massa i se “creme”. No oblide que el seu fill encara està creixent.
 • Ajude al seu fill econòmicament i de qualsevol manera, mostrant que es complau a ajudar al fet que el seu fill jugue al pàdel. Evite augmentar el sentiment de culpabilitat del seu fill fent-li veure que li deu a vosté el temps, els diners i els sacrificis que vosté ha fet.
 • Intente motivar al seu fill perquè siga independent i pense per si mateix. Evite fer d’entrenador des de la tanca metàl·lica. Quan el seu fill perda un partit, feu-li veure que només es tracta d’un partit de pàdel. Per roín que siga el resultat, el món no s’acaba i el sol eixirà de nou l’endemà. Mai cometa abusos físics o verbals sobre el seu fill.
 • Intente ser honest quan parle amb el seu fill sobre com juga al pàdel. Evite dir mentides.
 • Anime al seu fill a fer-se responsable de les seues victòries i de les seues derrotes i a enfrontar-se a la realitat d’un partit i dels seus comportaments (p. Ex. “la pista de pàdel era la mateixa pels quatre”). L’objectiu fonamental ha de ser independentment de les condicions, ajudar-los al fet que intenten fer-ho el millor que puguen. Aleshores, sempre seran “veritables campions”. Evite posar excuses, tals com, “la pista de pàdel era de mur”, “els contraris tingueren sort”, “el teu company era molt fluix i l’hi tiraven tot a ell”, etc.
 • Mostre el seu interés pel pàdel del seu fill assistint de tant en tant a alguns dels seus partits, però, evite estar present en tots i cadascun dels entrenaments i dels partits. Deixe que l’entrenador decidisca quant ha d’entrenar el seu fill. Evite criticar al seu fill perquè no juga més al pàdel i obligar-ho a entrenar més. Recorde que quan es tracta de l’entrenament, la qualitat és més important que la quantitat.
 • Comprengue els riscos i estigue atent als símptomes d’estrés (somnolència, conducta hipercrítica (“robar pilotes en els partits”. Etc.). Evite ignorar les expressions d’inseguretat i ansietat del seu fill que es produïxen de la seua participació en l’esport de competició.
 • L’única expectativa que ha de tenir de l’activitat de pàdel del seu fill és que esta pot ajudar-lo a convertir-se en una millor persona i en un millor esportista. La resta serà una bonificació. Evite assumir o esperar que el seu fill arribarà a ser un jugador de pàdel professional de gran èxit.
 • Anime al seu fill a prendre part en altres esports perquè conega a més gent i participe en altres activitats. Eviti obligar-ho a jugar només al pàdel.
 • Compare el progrés del seu fill amb les seues pròpies habilitats i objectius. Evite comparar el progrés del seu fill amb el d’altres xiquets. Intente motivar al seu fill de manera positiva i amable (p. Ex. Usant reforços positius). Una relació de 3 comentaris positius per cada comentari negatiu és un bon procediment per motivar adequadament al seu fill. Evite abusar o ser sarcàstic per motivar al seu fill.
 • Assegure’s que el seu fill respecta els principis d’ètica esportiva i joc net (“codi d’ètica esportiva per a jugadors i jugadores“), evitant passar per alt les males maneres del seu fill (“robar pilotes”, usar paraules malsonants o tractar als altres amb poc respecte) o oblidar aspectes importants del desenvolupament del seu fill per donar prioritat al pàdel. Si el seu fill es porta malament, vosté ha d’estar atent i intervenir immediatament si la conducta és inacceptable. Premie al seu fill pel que és com a ésser humà, no com a jugador de pàdel. Evite relacionar alguns privilegis especials, premis. Etc., al fet de guanyar un partit.
 • Comprenga que vosté i el seu fill necessiten tenir altres àrees d’interès i que sovint necessitaran descansar del pàdel.
 • Evite discutir o dedicar molt temps a parlar de pàdel amb el seu fill. El benestar i la felicitat del seu fill són el més important.
 • Evite que el pàdel del seu fill es convertisca en una mica més important per a vosté que el seu propi fill. Comprenga que els jugadors de pàdel necessiten una mica de tranquil·litat quan perden un partit. Una palmada afectuosa en l’esquena o una frase d’ànim sovint són suficients quan el jugador ix de la pista. Després quan estiga més calmat, ja podrà comentar el partit amb ell. Evite obligar al seu fill a que parle amb vosté immediatament després del partit.
 • Prenga seriosament les lesions del seu fill i, en cas de dubte, consulte amb un metge. No ignore els dolors i les sensacions de malestar i mai obligue al seu fill a jugar quan estiga lesionat.
 • Faça saber al seu fill que vosté està disposat a portar-ho als tornejos i als entrenaments. Evite insistir a acompanyar al seu fill a cada partit i a cada entrenament.
 • Intente donar una imatge positiva d’alegria, calma i relaxació durant els partits. Evite mostrar emocions negatives semblant nerviós o enfadat al costat de la pista de pàdel quan per exemple, el seu fill cometa un error ximple. Mantinga el seu sentit de l’humor i intente disfrutar veient al seu fill jugar al pàdel. Evite comportar-se de forma negativa o ser excessivament crític. Comprenga que és necessari tenir un gran control emocional per ser un bon pare d’un jugador de pàdel. Mantingue’s en el seu paper de pare. Evite intentar ser l’entrenador del seu fill (p. Ex. Discutint l’estratègia, la tècnica. Etc.).
 • Visca la seua pròpia vida a part del pàdel. Recorde que vosté també té necessitats personals, no les oblide per complet. Evite viure alguns dels seus somnis no complerts mitjançant el pàdel del seu fill.
 • Reconega i siga generós en l’aplaudiment del rendiment i l’esforç dels rivals del seu fill. Evite ignorar o criticar als rivals del seu fill. Respecte l’experiència de l’entrenador del seu fill.
 • Evite criticar els seus mètodes d’entrenament. Assegure’s que l’entrenador manté una actitud correcta i que és positiu, motivador i que promou els valors de la FPCV. Evite que l’entrenador sigui massa negatiu, orientat als resultats, massa exigent o que faça entrenar excessivament al seu fill, etc.
 • Establisca línies de comunicació clares i intente reunir-se regularment amb l’entrenador del seu fill per preguntar-li sobre l’evolució del xiquet i comentar els seus objectius comuns i el seu desenvolupament emocional. No evite trobar-se o parlar amb l’entrenador del seu fill.
 • Abans de buscar un nou entrenador per al seu fill assegure’s que la seva relació amb l’anterior entrenador haja finalitzat de manera professional i ètica. Comprenga que l’entrenador del seu fill és un professional qualificat que pot ajudar al seu fill en molts aspectes, tant en el pàdel com fora d’ell, i que també pot ajudar-lo a vosté a saber més sobre el pàdel. Col·labore amb l’entrenador ajudant-li al fet que comprenga millor la personalitat i els sentiments del seu fill. Evite pensar que l’entrenador és un simple empleat o “tira boles” que únicament té intencions professionals.
 • Siga generós i reconegua quan el rival del seu fill ha jugat bé. Intente tindre bones relacions amb altres pares, ja que es poden ajudar entre vostés. Evite portar-se malament amb altres pares o crear-se enemics entre els pares dels altres jugadors. Intente mantenir un equilibri entre el seu interés pel pàdel i els interessos que tinguen els altres membres de la família. Evite desatendre als altres membres de la família.

Consideracions a tenir en compte segons la normativa vigent de la FPCV

Padres y madres

 • Recorda respectar les zones habilitades exclusivament per a jugadors / es i tècnics acreditats.
 • Recorda que donar consignes tècniques durant el joc o en els descansos comporta sanció disciplinària per al teu fill i el seu Compy.
 • Recorda que són els infants els que juguen, davant de qualsevol petita discussió del partit, són els infants els i les que s’han d’aclarir entre ells, o trucar al jutge àrbitre.
 • Recorda que discutir amb altres pares durant la disputa del torneig comporta sanció disciplinària per al teu fill i el seu Compy.
 • Recorda que el teu fill és qui ha de presentar-se a la taula de jutge àrbitre. Ha de preguntar quan juga, donar el resultat, i confirmar si vol jugar la consolació o no, en el cas de perdre el primer partit.

Bibliografía

Pares i mares

Crespo, Miguel & Miley, Dave (1999). Cómo ser un mejor padre de tenistas. Itf london ltd.
Josep Campos Rius, Mònica Font Torrens, Sergi Guerrero Muñoz, Quim Huguet Sevilla (2012). Article “Educación en valores en las etapas de formación al tenis de la RFET”

Entrenadors

Codi d’ètica esportiva

Entrenadors de la FPCV

 • Seguirà en tot moment, tant dins com fora de la pista, l’actitud, comportament i valors que promou la FPCV.
 • Serà en tot moment un model que promocione els aspectes positius de l’esport i del pàdel en mantenir el més alt nivell de conducta personal i projectar una imatge favorable del pàdel i del seu treball.
 • Fomentarà que els alumnes i altres entrenadors mantinguen bones relacions entre ells.
 • Respectarà als altres entrenadors i sempre actuarà de forma cortés i de bona fe.
 • Promourà entre els alumnes i els pares el codi d’ètica esportiva de pares i mares i de jugadors i jugadores de la FPCV.
 • Tractarà a tots els alumnes amb respecte en tot moment. Serà honest amb ells. Complirà totes les promeses i compromisos tant verbals com a escrits.
 • Proporcionarà informació a alumnes i a altres jugadors de manera amable i sensible a les seves necessitats. Evitarà els consells excessivament negatius.
 • Acceptarà el dret dels alumnes a consultar amb altres entrenadors i assessors. Cooperarà totalment amb altres especialistes (metges, fisioterapeutes, etc.).
 • Tractarà a tots els alumnes de manera justa dins del context de l’activitat esportiva independentment del seu gènere, raça, lloc d’origen, potencial atlètic, color, orientació sexual, religió, creences polítiques, estatus soci-econòmic, o qualsevol altra condició.
 • Fomentarà i facilitarà la independència i responsabilitat dels alumnes sobre el seu propi comportament, rendiment, decisions i accions.
 • Farà participar als alumnes en les decisions que els afecten.
 • Decidirà després de consultar amb els alumnes i altres persones, quina informació és confidencial i respectarà esta confidencialitat.
 • Fomentarà un clima de suport mutu entre els alumnes.
 • Fomentarà el respecte entre els alumnes i que aquests esperen respecte pel seu valor com a persones independentment del seu nivell de joc.
 • Utilitzarà mètodes d’entrenament adequats que beneficiaren als alumnes a llarg termini i evitarà utilitzar aquells que poden ser contraproduents.
 • S’assegurarà que la tasca/entrenament estiga adaptada a l’edat, experiència, habilitat i a les condicions físiques i psicològiques dels alumnes.
 • Serà clarament conscient del poder que, com a entrenador, pot tenir sobre els seus alumnes i evitarà obtenir qualsevol profit d’aquest.
 • No utilitzarà la seua relació com a entrenador per aconseguir altres interessos personals, polítics o econòmics a costa d’interessos dels seus alumnes.
 • Desaconsellarà enèrgicament l’ús substancies dopants.
 • Respectarà el fet que els seus objectius com a entrenador puguen ser diferents als dels seus alumnes. Intentarà ajudar al fet que aquests aconsegueixin el màxim rendiment basant-se en metes realistes i tenint en compte el seu creixement i desenvolupament.
 • Reconeixerà les diferències individuals dels alumnes i sempre pensarà en allò que els convé a llarg termini.
 • Evitarà crear en l’alumne falses expectatives quant a resultats i objectius.
 • Establirà metes per a cada alumne que siguen assolibles i que motiven a l’alumne el seu assoliment.
 • Quan se li sol·licite treballar amb un jugador, s’assegurarà que la relació anterior entre el jugador i l’altre entrenador haja finalitzat.
 • Acceptarà i respectarà el paper dels àrbitres per assegurar-se que les competicions es duen a terme segons les regles establertes.
 • Coneixerà i complirà les regles del pàdel, els reglaments i normatives i fomentarà el que els alumnes facen el propi. Acceptarà tant la lletra com l’esperit de les regles.
 • Serà honest i s’assegurarà que els títols professionals no indiquen una altra cosa que el que són.
 • Estarà obert a les opinions d’altres persones i desitjarà aprendre i millorar contínuament.

Consideracions a tenir en compte

Segons la normativa vigent de la FPCV

 • Recorda acreditar-te correctament si vols exercir feines de coaching durant els tornejos autonòmics de menors FPCV.
 • Recorda que has de presentar-te en la taula de jutge àrbitre només arribar a la seu del torneig.
 • Recorda que per aconsellar als teus jugadors/as has d’estar situat dins de la zona habilitada per a això.
 • Recorda que només pots donar instruccions en els descansos. Entre punt i punt, amb marcador 1/0 o en els tie-breack , no és el moment.
 • Recorda que no pot haver-hi dos tècnics exercint labors de coaching a la mateixa parella al mateix temps.
 • Recorda que qualsevol incompliment de la normativa implica sanció a la parella que estàs ajudant en el partit.

Bibliografia

Codi ètic per a entrenadors de la ITF.