Biblioteca

Informació licitació tornejos

Bases licitació

2020

Calendari provisional

2020

Organització de tornejos

Condicions generals

Guia Organitzadors

Manual del bon torneig

Novetats Circuit Absolut

2020