Borsa de Monitors

Tots els monitors titulats amb llicència FPCV tenen la possibilitat de sol·licitar ser inclosos en una borsa de treball per a poder enviar les seues dades als clubs o empreses que ens criden i sol·liciten ajuda per a localitzar professors de pàdel. 

Per a poder entrar en aquesta borsa de treball és necessari donar el consentiment mitjançant la sol·licitud següent:

Han d’emplenar-la i fer-la arribar signada a formacion@padelcv.com 

Una vegada rebut, seran inclosos en la borsa. Aconsellem que cada 6 mesos mes o menys, si fins i tot s’està interessat, es vaig enviar novament la sol·licitud per a actualitzar dades. 

Per a donar-se de baixa s’ha d’enviar un correu a formacion@padelcv.com amb les paraules “BAIXA BORSA” 

Sol·licitud

Inclusió Borsa Monitors