Publicat el DOGV que suspén tota la competició autonòmica fins al 4 de febrer

En el dia de hui s’ha publicat la resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen mesures excepcionals i addicionals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de l’agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

  1. Mesures en esports, activitat física i instal·lacions esportives

b) Se suspenen totes les competicions, activitats i esdeveniments esportius d’àmbit autonòmic o inferior, organitzats per entitats públiques o privades, en totes les categories i modalitats esportives, inclosos els entrenaments.

c) Es procedeix al tancament de les instal·lacions i dels centres esportius, oberts o tancats, amb l’excepció d’aquells necessaris per al desenvolupament de competicions internacionals o estatals d’esport professional i els respectius entrenaments, i els necessaris per al desenvolupament de competicions oficials federades d’àmbit internacional o estatal i de caràcter no professional i els respectius entrenaments. Sense perjudici de les excepcions contemplades en el paràgraf anterior, no es podrà realitzar activitat física en instal·lacions o centres esportius oberts o tancats, incloent clubs, gimnasos, centres d’entrenament, complexos esportius, pavellons, pistes de bitles, pistes per a carreres, centres de pilates, ioga i similars.

La present resolució produirà efectes per un període de catorze dies naturals a comptar des de les 00.00 hores del dia 21 de gener de 2021.