Plà per a la transició

Dimarts passat, 28 d’abril, el Consell de Ministres va aprovar un Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, que estableix, en diferents fases, els principals paràmetres i instruments per a l’adaptació, del conjunt de la societat, a la nova quotidianitat, amb les màximes garanties de seguretat per a la salut, després de la crisi provocada pel COVID-19.

L’objectiu fonamental del Pla és aconseguir que es recupere gradualment la vida habitual i l’activitat econòmica, minimitzant el risc que representa l’epidèmia per a la salut de la població i mantenint la protecció de la salut pública.

El document elaborat pel govern és merament orientatiu, perquè les dates concretes i l’evolució real dependran del comportament i el control de la pandèmia. Així, les decisions i actuacions puntuals, que suposen la progressiva volta a la normalitat, s’aniran desenvolupant en els pròxims dies i les anirem coneixent a través dels corresponents instruments legals.

Per part de la nostra federació, s’està en continu contacte amb les autoritats esportives competents, a l’efecte de coordinar la volta a aquesta normalitat. En tal sentit, estem a l’espera de la confirmació de dates, mesures adoptades, actuacions específiques i pautes a seguir, que ens permeten donar les instruccions oportunes als *efetos de poder desenvolupar la nostra activitat com abans de l’Estat d’Alarma.

Tan prompte tinguem informació precisa per part de l’Administració Pública competent, que servisca per a orientar i ajudar a la volta de l’activitat esportiva, reobertura de centres i clubs i continuació de la competició, l’anirem traslladant.

Desitgem que la volta a la normalitat federativa, esportiva i competitiva siga el mes ràpida, efectiva i segura possible.