El Pla Resistir ajudarà al pàdel valencià

La Generalitat Valenciana ha anunciat que la línia d’ajudes, destinades a autònoms i microempreses dels sectors més afectats per les restriccions necessàries per a fer front a la pandèmia de *COVID-19 i està dotada amb 160 milions d’euros.

La seua gestió es realitzarà a través dels ajuntaments, que tindran un termini de 15 dies, des de la publicació del decret llei, per a presentar la seua sol·licitud de participació, activant així el desplegament de les ajudes.

S’ha batejat com a ajudes Parèntesis, dins del Pla Resistir i dins dels sectors susceptibles de sol·licitud d’aquesta ajuda estan la gestió d’instal·lacions esportives i activitats dels clubs esportius, que ara mateix estan tancats per les mesures preses pel govern.

En concret, els codis CNAE que ens afecten són:

9311 Gestió d’instal·lacions esportives

9312 Activitats dels clubs esportius

9313 Activitats dels gimnasos

9319 Altres activitats esportives

Tal com assenyala el decret llei, l’import assignat per a cada municipi s’ha distribuït atenent els següents criteris: d’una banda es concedeix una quantitat fixa de 2.000 euros per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors en els sectors identificats; i d’altra banda una quantitat fixa de 200 euros per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i autònoms en els esmentats sectors.

El decret llei també assenyala que, entre altres obligacions, els ajuntaments hauran de destinar les ajudes directament a autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors, pertanyents a les activitats esmentades. Les ajudes es dirigiran a cobrir despeses corrents de l’activitat realitzada des d’abril de 2020, que hauran de ser justificats pels autònoms i microempreses.