Condicions per a jugar al pàdel en les zones en fase 1 del desconfinament

Aquest matí s’ha publicat el BOE que detalla les condicions d’obertura de les instal·lacions esportives a l’aire lliure per a la realització d’activitats esportives amb certes limitacions.

Les localitats que han obtingut la flexibilització de determinades restriccions, establides després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat són:

Podrà accedir a les instal·lacions esportives a l’aire lliure qualsevol ciutadà que desitge realitzar una pràctica esportiva. L’activitat requerirà la concertació de cita prèvia amb l’entitat gestora de la instal·lació. Es podrà permetre la pràctica del pàdel de manera individual, sempre sense contacte físic mantenint les degudes mesures de seguretat i protecció, i en tot cas la distància social de seguretat de dos metres.

Únicament podrà accedir amb els esportistes un entrenador en el cas que resulte necessari, circumstància que haurà d’acreditar-se degudament, amb excepció de les persones amb discapacitat o menors que requerisquen la presència d’un acompanyant.

En cap cas s’obriran als usuaris els vestuaris i zones de dutxes i els clubs, en finalitzar la jornada, han de netejar i desinfectar la instal·lació, reduint-se la permanència del personal al número mínim suficient per a la prestació adequada del servei. Així mateix, es respectarà el límit del trenta per cent de capacitat d’aforament d’ús esportiu en cada instal·lació, tant quant a l’accés, com durant la pròpia pràctica, habilitant-se un sistema d’accés que evite l’acumulació de persones i que complisca amb les mesures de seguretat i protecció sanitària.

Aquests són alguns dels consells que oferim des de la nostra federació: