Comunicat conjunt: «La justícia declara la nul·litat de les quotes aprovades per la FEP en frau de llei»

En les assemblees generals de la *FEP de 2019 i de 2020 sota la presidència d’Alfredo Garbisu, huit federacions autonòmiques, concretament les federacions d’Astúries, Cantàbria, Galícia, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Castella-la Manxa i Ceuta, votem en contra del nou import de les quotes d’integració a través de les quals les federacions autonòmiques contribuïm al sosteniment de la FEP. Aqueixes noves quotes van ser aprovades per majoria simple quan, en la nostra opinió, per incidir en el repartiment econòmic de les llicències, havien de comptar amb un consens molt major, exigit per la Llei de l’Esport, i que consisteix a comptar amb el vot favorable de 2/3 de les federacions autonòmiques que, al seu torn, representen almenys els 2/3 del total de llicències en tot el país.

Per això, les huit federacions presentem en els jutjats de primera instància de Madrid, una demanda conjunta impugnant aquests acords de l’assemblea de la FEP. La primera impugnació, referent a l’assemblea de 2019, ja ha sigut resolta el 5 de gener pel Jutjat núm. 91 d’aquesta ciutat, que ha fallat al nostre favor, declarant que les quotes aprovades per la FEP presidida per Alfredo Garbisu ho van ser en frau de llei, per a eludir la majoria reforçada exigida per la Llei, motiu pel qual la sentència, que encara pot ser apel·lada per la FEP, declara la nul·litat de les quotes aprovades i la nul·litat del pressupost de la FEP per a l’any 2019.

Des de la nostra federació apostem per la via del diàleg i el consens en lloc de la imposició aplicada per la FEP, sent aquest el motiu pel qual ens vam veure obligats a acudir a la via judicial. Per això, volem agrair la predisposició del nou president de la FEP, Ramón Morcillo, per a explorar vies de solució.

Confiem que les federacions autonòmiques i la Federació Espanyola sabrem aconseguir un acord just i satisfactori que restablisca els danys econòmics, institucionals i esportius causats per l’execució de l’acord assembleari, considerat per la justícia, adoptat en frau de llei.