Entrenadors

CODI D’ÈTICA ESPORTIVA ENTRENADORS/ES DE LA FPCV

 1. 10020162195_1837180f61_z

    Seguirà en tot moment, tant dins com fora de la pista, l’actitud, comportament i valors que promou la FPCV.

 2.    Serà en tot moment un model que promocione els aspectes positius de l’esport i del pàdel en mantenir el més alt nivell de conducta personal i projectar una imatge favorable del pàdel i del seu treball.
 3.    Fomentarà que els alumnes i altres entrenadors mantinguen bones relacions entre ells.
 4.    Respectarà els altres entrenadors i sempre actuarà de forma cortesa i de bona fe.
 5.    Promourà entre els alumnes i els pares el codi d’ètica esportiva de pares i mares i de jugadors i jugadores de la FPCV.
 6.   Tractarà a tots els alumnes amb respecte en tot moment. Serà honest amb ells. Complirà totes les promeses i compromisos tant verbals com escrits.
 7.  Proporcionarà informació a alumnes i a altres jugadors de manera amable i sensible a les seues necessitats. Evitarà els consells excessivament negatius.
 8.    Acceptarà el dret dels alumnes a consultar amb altres entrenadors i assessors.
 9.    Cooperarà totalment amb altres especialistes (Metges, fisioterapeutes, etc.).
 10. Tractarà a tots els alumnes de manera justa dins del context de l’activitat esportiva independentment del seu gènere, raça, lloc d’origen, potencial atlètic, color, orientació sexual, religió, creences polítiques, estatus soci-econòmic, o qualsevol altra condició.
 11. Fomentarà i facilitarà la independència i responsabilitat dels alumnes sobre el seu propi comportament, rendiment, decisions i accions.
 12.  Farà participar els alumnes en les decisions que els afecten.
 13.  Decidirà després de consultar amb els alumnes i altres persones, quina informació és confidencial i respectarà aquesta confidencialitat. Fomentarà un clima de suport mutu entre els alumnes.
 1.  Fomentarà el respecte entre els alumnes i també que esperen respecte pel seu valor com a persones, independentment del seu nivell de joc.
 2. Utilitzarà mètodes d’entrenament adequats que beneficiaren als alumnes a llarg termini i evitarà utilitzar aquells que poden ser contraproduents.
 3. S’assegurarà que l’exercici/entrenament estiga adaptada a l’edat, experiència, habilitat i a les condicions físiques i psicològiques dels alumnes.
 4. Serà clarament conscient del poder que, com a entrenador, pot tenir sobre els seus alumnes i evitarà obtenir qualsevol profit d’aquest.
 5. No utilitzarà la seua relació com a entrenador per a aconseguir altres interessos personals, polítics o econòmics a costa d’interessos dels seus alumnes.
 6.  Desaconsellarà enèrgicament l’ús substancies dopants.
 7.  Respectarà el fet que els seus objectius com a entrenador puguen ser diferents als dels seus alumnes. Intentarà ajudar per què aquests aconseguisquen el màxim rendiment basant-se en metes realistes i tenint en compte el seu creixement i desenvolupament.
 8.  Reconeixerà les diferències individuals dels alumnes i sempre pensarà en allò que els convé a llarg termini.
 9.  Evitarà crear en l’alumne falses expectatives quant a resultats i objectius.
 10. Establirà metes per a cada alumne que siguen assolibles i que motiven a l’alumne el seu assoliment.
 11. Quan se li sol·licite treballar amb un jugador, s’assegurarà que la relació anterior entre el jugador i l’altre entrenador haja finalitzat.
 12.  Acceptarà i respectarà el paper dels àrbitres per a assegurar-se que les competicions es duen a terme segons les regles establides.
 13.  Coneixerà i complirà les normes del pádel, els reglaments i normatives i fomentarà el que els alumnes facen el propi. Acceptarà tant la lletra com l’esperit de les regles.
 14.  Serà honest i s’assegurarà que els títols professionals no indiquen una altra cosa que el que són.
 15. Estarà obert a les opinions d’altres persones i desitjarà aprendre i millorar contínuament.

BIBLIOGRAFIA

Codi ètic per a entrenadors de la ITF.

 


Translate »