Cursos de jutge

  • CONVOCATÒRIES 2016

curso juez xativacurso juez CASTELLON

REQUISITS:

Tenir complits els 18 anys.

Tenir una visió natural o corregida de 20-20 i una audició normal.

Estar en possessió del títol de la E.S.O. o graduat escolar en el seu defecte.
Estar en possessió de la llicència de jugador en vigor i al corrent de pagament de la FPCV.

INSCRIPCIÓ i MATRÍCULA

Enviar correu electrònic amb l’imprès degudament emplenat de sol·licitud corresponent emès per la FPCV.

El curs no es realitzarà si no hi ha una quantitat mínima (6) d’alumnes preinscrits
L’import de la matrícula serà de 220 €, que s’ingressaran en el compte corrent de la FPCV. El pagament de la matrícula donarà dret a dues convocatòries d’examen.
El justificant d’ingrés haurà de lliurar-se amb la documentació requerida abans del començament del curs juntament amb la sol·licitud i el justificant d’estudis.

IMPRÉS JUTGE ARBITRE.doc Els documents necessaris (Justificant d’estudis, imprès de sol·licitud amb foto i justificant pagament) han d’enviar-se en suport digital per correu electrònic a gerencia@padelcv.com o formacion@padelcv.com.

TEMARI i EXAMEN

Reglament, normativa de la FPCV, codi de conducta, elaboració de quadres (oberts, tancats i equips), procediment de jutges-àrbitres.

L’examen es realitzarà en les 2 setmanes posteriors i constarà de dues parts:
1) De les assignatures + quadres obert o tancats i quadres equips.
2) Valoració del treball realitzat durant el curs.

DURADA

Els horaris del curs seran els següents:

DIVENDRES: de 15:30 a 21:30

DISSABTE: de 9:30 a 14:30 i de 15:30 a 20:30

DIUMENGE: de 10:00 a 14:00

ASSISTÈNCIA

Donada la característica del curs intensiu, l’alumne no podrà faltar a cap de les classes que s’impartisquen, així com absentar-se de la classe sense autorització expressa del director del curs, la falta injustificada o no comunicació prèvia al director es considerarà com a abandonament del curs.

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Les pràctiques hauran de ser sol·licitades a través del següent correu electrònic: josebenajes@hotmail.com

TITULACIÓ

La realització del curs capacita per a ser Jutge Arbitre Auxiliar.

Per a l’obtenció del títol de Jutge Àrbitre Regional es deurà:

Superar totes les assignatures en el termini d’un any (12 mesos) comptant des de la realització del curs, en cas de no aprovar-ho en aquest període, haurà d’iniciar de nou la matriculació abonant el curs complet.
Una vegada aconseguida la qualificació d’apte, s’haurà de realitzar 1 torneig de pràctiques, com a ajudant d’un jutge àrbitre en un torneig oficial de la FPCV. Aquestes pràctiques hauran de ser signades pel jutge àrbitre del torneig i lliurades al Comitè Tècnic d’Àrbitres que donarà la seua aprovació, aconseguit açò la FPCV lliurarà el títol.

Serà obligatòria la realització d’una prova de reciclatge cada 4 anys.

INFORMACIÓ PER A CLUBS

Tots els clubs que ho desitgen poden sol·licitar l’organització d’un curs de jutge àrbitre.

Serà el club el que propose la data a la Federació. Si la Federació no rebera cap sol·licitud podrà negociar amb els clubs que estime oportú per a poder realitzar almenys 2 cursos anuals.
Per a poder realitzar el curs seran necessaris almenys 6 alumnes. Els clubs poden consultar a la Federació la compensació que reben per la realització del curs en les seues instal·lacions.

Incloem la següent SOL·LICITUD DE CURS per als clubs.
-PRÒXIMS CURS 2016:

plantilla-juez-blu-212x300curso-castellon-212x300

NOTES DEL CURS REALITZAT A BLUPADEL, GENER DE 2016

NOTAS-ALICANTE-20162

 

 

 


Translate »