Informació Llicència Jugador

COM FEDERAR-ME PAS A PAS (També per a renovacions):

PAS 1: He de saber què tipus de llicència vull traure’m.
OPCIÓ A. Llicència Competitiva:

Vull jugar tornejos de parelles de qualsevol nivell i per equips de qualsevol tipus o tornejos de menors o veterans, tant nacionals com a autonòmics (validesa nacional) (Puc utilitzar SUNPAD):

Adults: Nascuts en 1997 o anterior 46€

Menors: Nascuts entre 1998-01 35€. Nascuts en 2002 o posterior 22€

Aquesta llicència ha de tramitar-se des d’aquest enllaç.

OPCIÓ B. Llicència Recreativa:

Vull utilitzar SUNPAD. No m’agrada competir o estic començant a jugar. Utilitze SUNPAD, rep classes i jugue amb els meus amics. M’interessa gaudir de l’assegurança d’accidents. Aquesta llicència no té validesa per a participar en tornejos nacionals o autonòmics, tampoc per a jugar tornejos per equips de qualsevol tipus.

Adults i cadets: Nascuts en 2001 o anterior 28€

Aquesta llicència ha de tramitar-se des d’aquest enllaç.

Recorda que les llicències tenen validesa fins a final d’any. Al gener de l’any següent hauràs de renovar-la. Les llicències tenen el mateix cost independentment de la data d’alta, no existeixen pagaments proporcionals. Et recomanem que la tramites a principi d’any per a així poder aprofitar-la al màxim.

PAS 2: He de decidir la forma de pagament.
OPCIÓ A (RECOMANADA): Domiciliació:

En emplenar la sol·licitud puc incloure un número de compte. Així, a principi de cada any, se’m carregarà en ell automàticament el cost de la llicència que corresponga. No hauré de preocupar-me de renovar-la i sempre estaré cobert per l’assegurança.

OPCIÓ B: Ingrés o transferència:

He d’abonar puntualment el cost de l’any en curs i enviar el justificant a la Federació. He de recordar que a principis del pròxim any hauré de tornar a fer-ho si vull seguir federat i cobert per l’assegurança

.Informem del nº de compte de la FPCV per als ingressos de qualsevol tràmit que precisen:
ÉS90-2100-0736-02-2200165044 La Caixa. També poden utilitzar per a qualsevol tràmit el següent nº de compte de Sabadell-Cam ÉS79 0081 1319 6900 0109 2611.

PAS 3: Emplenar sol·licitud:

http://padelcv.com/licencias/altarenovacion-licencia-jugador/

PAS 4. Rebre confirmació i saber el meu nombre de llicència:

Una vegada la Federació tramite la meua llicència, rebré un correu amb les instruccions necessàries per a consultar el meu número i amb la informació precisa per a poder començar a gaudir de la meua llicència.

En cap cas es pot tramitar la llicència a través de la Federació Espanyola. Si es fera així, la sol·licitud no tindrà validesa i la FEP retornarà els diners al jugador.
Per a totes aquelles persones que precisen consultar l’estat de la seua llicència, número o comunitat autònoma per la qual la tenen, adjuntem a continuació una eina de la FEP on podreu realitzar aquestes consultes. Únicament en posar el vostre NIF i nº de llicència, l’aplicació us mostrarà tota la informació sobre la vostra llicència completament actualitzada.

CATEGORIES DE MENORS

Les categories de menors per al 2016 vindran marcades per les següents dates de naixement:

Benjamins: fins al 2006 (inclusivament)

Alevins: 2004/2005

Infantils: 2002/2003

Cadets: 2000/2001

Juniors: 1998/1999

LLICÈNCIES DOMICILIADES:

No és necessari que envien cap documentació, es renovaran automàticament. Tots els federats que tinguen domiciliat el cobrament de la seua llicència rebran el càrrec en el seu compte durant la segona quinzena del mes de gener de 2016. Si alguna persona vol anul·lar la seua domiciliació ha d’enviar un correu a gerencia@padelcv.com indicant aquest desig, nom i número de llicència així com les 4 últimes xifres del compte en la qual la llicència estava domiciliada abans del 15 de gener de 2016. En marcar opció “domiciliació” accepta que li siga remet el càrrec indicat en les pròximes setmanes i en els següents anys fins que el propi federat indique la baixa. En cas de devolució del rebut, el jugador haurà de fer-se càrrec de les despeses generades (Actualment 2€).

LLICÈNCIES NO DOMICILIADES:

Hauran d’emplenar la sol·licitud 2016 en el següent link: http://padelcv.com/licencias/altarenovacion-licencia-jugador/ tant altes noves com a renovacions.

VULL SABER L’ESTAT DE LA MEUA LLICÈNCIA I UNA ALTRA INFORMACIÓ:

Fes clic ací i consulta la teua llicència de jugador.

CLUBS:

Si eres un club que ha de tramitar diverses altes/renovacions dels teus socis posa’t en contacte amb la Federació per a comentar la manera d’agilitzar els tràmits


Translate »