Taules +info 2016

A continuació podeu consultar totes les taules i textos que resumeixen tota la informació dels tornejos 2016 de totes les categories.

tabla torneos canones 2016

tabla torneos inscripcion 2016

Premios 2016 web01

Sorteig de quadres:

Informem a tots els federats interessats a presenciar el sorteig d’algun torneig que poden enviar un correu a inscripciones@padelcv.com, interessant-se per l’hora i data del mateix. Serà informat amb la major brevetat possible i podrà acudir a presenciar el sorteig del torneig. Habitualment els sortejos, excepte imprevists, es realitzen unes dues hores després del tancament del termini d’inscripció. Aquest termini podria ampliar-se segons les condicions del torneig, sota sol·licitud de l’organitzador, acord amb el jutge del torneig i sempre amb la finalitat d’aconseguir una major participació en alguna o diverses de les seues categories.

W.O 1ª ronda (No Presentat al torneig):

Les parelles que participen en els quadres masculins principals i prèvia dels tornejos del Circuit Autonòmic i en els 20* del Circuit Provincial, han de tenir en compte que no s’admet cap tipus de justificació per a evitar l’abonament de la inscripció. En la resta de categories es continuen admetent els justificants de lesió o força major per a evitar el pagament de la inscripció. Recordem que el pagament de la inscripció està vinculat al fet de “ser sortejats” i no al de jugar. Les sancions esportives queden al marge i seguiran relacionant-se al fet de ser justificat o no, i avisat o no.

Fallada en la inscripció:

Única i exclusivament en el cas que la inscripció donara algun error en el programa d’inscripcions, s’enviarà un correu a la següent adreça: inscripciones@padelcv.com

En el missatge haurà d’indicar de tots dos jugadors/as:

NOM I COGNOM; NºS DE LLICÈNCIA; TORNEIG; CATEGORIA
Rebreu una resposta per correu indicant l’error que poguera haver-hi i si s’ha pogut solucionar o no. Si s’ha pogut solucionar: Tornareu a inscriure-vos per la web. Si no s’ha pogut solucionar: s’indicaran els passos a seguir per a solucionar el possible error oposat.

Sol·licitud Invitació (WildCard):

Els clubs o jugadors que ho desitgen podran sol·licitar una invitació per a una parella inscrita que vulga participar en una categoria superior a la qual per rànquing li corresponga. Aquesta sol·licitud haurà de ser enviada amb 48h d’antelació al tancament inicial de la inscripció i estar degudament emplenada (Disposeu de la sol·licitud per a descarregar sota aquest text). La condicions per a l’assignació d’una invitació o wildcard vénen determinades per la normativa de la FPCV, de la FEP i dels acords del Comitè Tècnic de la FPCV. Correu per a les sol·licituds: inscripciones@padelcv.com


 

descarga doc

Descarga la solicitud invitación/wildcard.

 


Translate »