Aquestes són les noves mesures de la Generalitat Valenciana

Segons la resolució de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, amb data d’ahir, per la qual s’acorden noves mesures, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, aquestes són les mesures aplicables a l’activitat física, l’esport, les instal·lacions esportives i els esdeveniments esportius:

Es podrà practicar, amb caràcter general, activitat física i esportiva, a l’aire lliure i en instal·lacions esportives obertes, sense contacte físic i en les modalitats individuals i les que es practiquen per parelles. Es considera instal·lació esportiva oberta, aquell espai obert esportiu no cobert o tot espai que, estant cobert, estiga envoltat lateralment per un màxim de tres parets o murs.

Continuaran tancades, per a l’ús de la població en general, les instal·lacions esportives tancades de titularitat pública o privada, excepte aquelles que siguen necessàries per al desenvolupament de les competicions autoritzades i els seus entrenaments.

Aplicat al nostre esport, queden autoritzades les següents competicions:

– Competicions oficials federatives d’àmbit autonòmic classificatòries o puntuables per a la competició federada estatal com el nostre CIRCUIT OR i la LLIGA AUTONÒMICA PER EQUIPS.

– Competicions oficials professionals d’àmbit internacional i estatal.

– Competicions oficials no professionals d’àmbit internacional i estatal.

Tots els participants en aquestes competicions tenen a la seua disposició el corresponent Certificat que acredita la seua correcta inscripció , al costat de la llicència federativa disponible en l’App PADEL GO.

La població en edat escolar de les etapes educatives d’infantil i primària podrà participar fora de la jornada escolar en activitats esportives grupals i en entrenaments esportius, amb un màxim de 4 persones esportistes, es podran realitzar únicament dinàmiques esportives individuals i sense contacte físic, que permeten garantir en tot moment la distància de seguretat entre els esportistes participants.

No es permet la participació de persones escolaritzades en les etapes educatives d’infantil i primària en esdeveniments i en competicions esportives, amb l’excepció de les competicions expressament autoritzades.

Els entrenaments dels esportistes que participen en les competicions autoritzades, es desenvoluparan en les instal·lacions que siguen necessàries i amb les dinàmiques esportives habituals, aplicant els protocols federatius de prevenció de la COVID–19.

Els desplaçaments d’esportistes, entrenadors, jutges o àrbitres federats, per a realitzar activitats esportives federades de competició oficial, degudament acreditats mitjançant llicència esportiva o certificat federatiu, estan permesos segons Decret 7/2021 del president de la Generalitat.

La present resolució produirà efectes des de les 00.00 hores del dia 1 de març de 2021 fins a la 23.59 hores del dia 14 de març de 2021.