Aclariments per a l’aplicació de les restriccions publicades per la Conselleria de Sanitat

El passat 16 Octubre es van publicar sengles resolucions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb algunes mesures que restringeixen l’activitat esportiva no professional en certs municipis de la nostra Comunitat.
Després de les converses mantingudes amb les Conselleries tant de Sanitat com de Cultura, Educació i Esport, volem indicar la correcta aplicació d’aquestes mesures en el que correspon als aforaments esportius.
En els municipis de Guadassuar, Elx i Orihuela, l’aforament màxim de cada instal·lació és del 50%, que es computarà dividint la superfície útil de cadascuna de les dependències esportives entre 4,5 metres quadrats.
En el cas del municipi d’Onda, l’aforament màxim es computa dividint la superfície útil de cadascuna de les dependències esportives entre 3,75.
A més, recordem que no es permet l’ús de vestuaris, dutxes i fonts i que les competicions i esdeveniments esportius que es realitzen en aquestes localitats seran sense públic.